AB «Problematika»


Valstybinė kelių įmonė „Problematika“ buvo įkurta 1991 metais. 2011 metais įmonė pertvarkyta į Akcinę Bendrovę „Problematika“.
2019 metais Vyriausybės nutarimu AB „Problematika“ įtraukta į privatizuojamų įmonių sąrašą.
AB „Problematika“ tiesiogiai atsakinga Turto Bankui.

Akcinės bendrovės įstatai 2018-10-26

Raštas dėl valstybės lūkesčių 2018-04-17

Veiklos sritys:

• kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė;
• kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra;
• statybos produktų sertifikavimas;
• kadastrinių matavimų atlikimas;
• kita inžinerinė-technologinė veikla.

Bendrovės MISIJA, VIZIJA

Bendrovės MISIJA — būti pripažintu lyderiu, savarankiška, profesionalia ir dinamiška kompanija savo veiklos srityje, teikiančia plataus spektro paslaugas Lietuvoje ir užsienyje.

Bendrovės VIZIJA — kokybiškai atliekant darbus ir teikiant patikimas atitikties ir procesų įvertinimo bei atitikimo keliamiems reikalavimams paslaugas, užtikrinti tinkamą susisiekimo komunikacijų statinių statybą ir eksploatavimą.

Pagrindinės STRATEGINĖS KRYPTYS
  • Veiklos diversifikavimas;
  • Inovatyvumas;
  • Vertės didinimas akcininkui;
  • Efektyvus įmonės valdymas.
Valdymo struktūra ir privačių interesų deklaracija

Valdymo struktūra:

VĮ „Turto bankas“ yra bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Lietuvos Respublikai priklauso 100 % bendrovės akcijų. Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba. Ją šiuo metu sudaro 2 nepriklausomi valdybos nariai:
1. Arvydas Darulis, valdybos pirmininkas (Gyvenimo aprašymas);
2. Rolandas Oginskas, nepriklausomas valdybos narys (Gyvenimo aprašymas).

Vienasmenis bendrovės valdymo organas – bendrovės direktorius  Artūras Palekas (Gyvenimo aprašymas).

Valdymo struktūra:

Privačių interesų deklaracija:

AB „Problematika“ direktoriaus privačių interesų deklaracijos duomenys yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje adresu https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

Karjera

Dėkojame, kad susidomėjote galimybe dirbti AB „Problematika“ ir norite prisidėti prie susisiekimo komunikacijos statinių kokybės gerinimo.


IEŠKOME
SPECIALISTO (-ĖS) dirbti Laboratorijoje
Inžinerijos sektorius, Vilnius

 

AB „Problematika“ – inžinerinė įmonė, veikianti susisiekimo sektoriuje ir teikianti plataus spektro laboratorinių bandymų, techninės priežiūros, sertifikavimo, kadastrinių matavimų ir kitas panašaus pobūdžio paslaugas.

Nuolat auganti ir veiklą plėtojanti AB „Problematika“ savo sėkmės pamatu laiko darbuotojus, todėl suinteresuota didinti savo potencialą – ugdyti esamus darbuotojus ir ieškoti gabių bei perspektyvių naujokų. Šiuo metu Laboratorija ieško darbuotojo darbui su Laboratorijos informacinėmis sistemomis bei dokumentais.

PRISIJUNGĘ PRIE KOMANDOS, JŪS:

• rengsite Laboratorijos administruojamų sutarčių atsiskaitymo už suteiktas paslaugas dokumentus;
• registruosite laboratorinių ėminių ėmimo aktus bei užsakymus Laboratorijos informacinėje sistemoje;
• talpinsite bei registruosite Laboratorijos informacinėje sistemoje bendrovės partnerių ir/ar subrangovų bandymų protokolus;
• vykdysite kitus Laboratorijos vadovo pavedimus savo kompetencijų ir įgaliojimų ribose.

KOMPANIJA SIŪLO:

• įdomų ir atsakingą darbą stiprioje komandoje;
• palankias sąlygas panaudoti turimas profesines kompetencijas ir ugdyti naujas;
• stabilumą: laiku mokamą atlyginimą, apmokamus viršvalandžius, premijas, atsižvelgiant į gerus darbo rezultatus;
• nuvežimą į darbą ir parvežimą bendrovės autobusu;
• galimybę mokytis.

JEIGU JŪS:

• turite aukštąjį/aukštesnįjį išsilavinimą (inžinerijos/technologijos krypties išsilavinimas būtų privalumas);
• esate organizuotas, atsakingas, pareigingas, kruopštus ir greitas;
• turite panašaus darbo patirties ar patirties bandymų laboratorijoje (būtų privalumas);
• išmanote raštvedybos pagrindus, mokate dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis/sistemomis;
• gebate dirbti komandoje bei būti vertingu komandos nariu;
• pasižymite stipria orientacija į rezultatą.

ATLYGINIMAS:

• 1000 – 1450 Eur (neatskaičius mokesčių).

Susidomėjote ir manote, kad esate kandidatas (-ė), kurio ieškome, dalyvaukite atrankoje ir
iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. atsiųskite savo gyvenimo aprašymą su nuoroda „LABORATORIJOS SPECIALISTO ATRANKA“ el. p. vilija.zambaceviciene@problematika.lt,
telefonas pasiteiravimui 8 671 36225.

Informuosime tik kitam atrankos etapui atrinktus kandidatus.
Konfidencialumą garantuojame.

Kandidatuodami Jūs pateikiate savo asmens duomenis AB „Problematika“. Šie asmens duomenys tvarkomi atrankos į bendrovės darbuotojus vykdymo tikslu ir sutikimo pagrindu iki atrankos proceso pabaigos.

Korupcijos prevencija

AB „Problematika“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – nesudaryti sąlygų atsirasti ir plėtotis korupcijai bendrovės veikloje. Vykdydama korupcijos prevenciją, AB „Problematika“ vadovaujasi Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija programa ir kitais teisės aktais.

Veikla, nukreipta prieš korupciją

1. Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų teikimo ir Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo veiklos srityse atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 ir 4 kriterijus (pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas, veikla susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ir apribojimu). Buvo peržiūrėti vidiniai dokumentai reglamentuojantys vertinamą veiklos sritį.

Motyvuotos išvados apie nustatytas veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė,  kartu su kitomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos  susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtomis valstybės įmonėmis ir akcinėmis bendrovėmis pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): nuoroda.

2. 2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-479  patvirtintas AB “Problematika” korupcijos prevencijos politikos aprašas:

AB „Problematika“ korupcijos prevencijos politikos aprašas.

3. 2017 m. rugsėjo 4 d. AB “Problematika” direktoriaus įsakymu Nr. 1-326/1 sudaryta AB “Problematika” korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisija (toliau – komisija) ir patvirtinti komisijos nuostatai:

AB «Problematika» korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisijos nuostatai.

Pranešimai apie korupciją

Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus AB „Problematika“ darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu info@problematika.lt arba telefonais (8 5) 2644785. Pranešdami apie galimą pažeidimą, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį, nurodykite kuo tikslesnę vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Konfidencialumą garantuojame. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktus.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimui ir gerinimui prašome teikti savo pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių adresu info@problematika.lt.

Mums svarbi Jūsų nuomonė.

 

Bendrovės pirkimai
Parama

AB „Problematika“ vadovybės sprendimu parama nėra teikiama.

 

Oficialus pripažinimas:

 

Pagrindiniai mūsų klientai:

1 2 3 4
5 6 8
9 10 11 12
13 14 15 16
AB “Problematika”
Granito g. 3, 02241 Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
  +370 5 2644785

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.