Techninės priežiūros skyrius


Teikia profesionalias statinio statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujant su užsakovu kontroliuojama statybos darbų kokybė. Skyriuje dirba specialistai, turintys didžiulę profesinę patirtį tiek statinio statybos techninės priežiūros, tiek kitose statybos srityse. Visi techniniai prižiūrėtojai atestuoti statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatyta tvarka įvairių grupių (pogrupių) ypatingų statinių statybos techninės priežiūros vadovais. Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, susipažįsta su naujomis technologijomis.

Darbuotojai atestuoti šių grupių (pogrupių) statinių statybos techninės priežiūros vadovais:

I. Susisiekimo komunikacijos:
I.1. Keliai
I.2. Keliai (gatvės)
I.3. Geležinkelio kelias
I.4. Oro uostų (aerodromų) statiniai
I.5. Kiti transporto statiniai (tiltai, viadukai, estakados ir pan.)
II. Inžineriniai tinklai:
II.1. Vandentiekio tinklai
II.2. Nuotekų šalinimo tinklai
II.3. Elektros tinklai
II.4. Elektroninių ryšių infrastruktūra
III. Hidrotechnikos statiniai
IV. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (sąvartynai)
V. Melioracijos statiniai
VI. Branduolinės energetikos objektų statiniai

Statinio statybos techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Paslaugos teikiamos nuo 2002 metų valstybinės reikšmės (magistralinių, krašto ir rajoninių) kelių, savivaldybių gatvių, geležinkelių, oro uostų statybos objektuose. Skyriaus darbuotojai atlieka tiek bendrąją, tiek specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą. Visi techniniai prižiūrėtojai aprūpinti naujais automobiliais, nešiojamaisiais kompiuteriais, mobiliuoju interneto ryšiu, šiuolaikinėmis matavimo priemonėmis. Darbuotojai gyvena ir dirba skirtingose vietose, todėl operatyviai atvyksta į statybos objektus, esančius bet kurioje Lietuvos vietoje.

FIDIC inžinieriaus paslaugos

Statybos objektų, dalinai finansuojamų Europos Sąjungos fondų, rangos sutartys paprastai sudaromos naudojantis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) standartinėmis sutarčių sąlygomis. Tuo atveju statinio statybos techninę priežiūrą atlieka inžinierius. Skyriaus darbuotojai FIDIC inžinieriaus pareigas vykdo nuo 2004 metų, turi didelę tokių sutarčių vykdymo patirtį.

 

AB “VIAMATIKA”
Granito g. 3, 02241 Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
  +370 5 2644785

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sekite mūsų naujienas LinkedIn tinkle.