Laboratoriniai bandymai


Laboratoriją sudaro trys tyrimų skyriai: Asfalto ir bitumo; Betono ir gruntų; Kelio sankasos ir dangos. Laboratorijoje atliekami kelių statybinių medžiagų ir produktų bandymai, vykdomi mokslo tiriamieji darbai.
Bandymų laboratorijos kompetencija atitinka LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

 

Akredituotų bandymų

Kvalifikuotų specialistų

Laboratorijos patalpos, m²

Metų patirtis

 

Asfalto ir bitumo tyrimų skyrius
Viktor Mažeiko
+370 5 2644790
ASFALTAI@VIAMATIKA.LT

Pavadinimas Standartas
Ėminių ėmimas LST EN 12697-27
Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu LST EN 12697-30
Tariamasis tankis LST EN 12697-6
Didžiausias tankis LST EN 12697-5
Oro tuštymių kiekis LST EN 12697-8
Ėminių paruošimas LST EN 12697-28
Tirpiojo rišiklio kiekis LST EN 12697-1
Bitumo regeneravimas iš bituminių mišinių LST EN 12697-3
Granuliometrinė sudėtis LST EN 12697-2
Bandinio paruošimas voliniu tankintuvu LST EN 12697-33
Rato riedėjimo vėžė LST EN 12697-22
Bandinio matmenys LST EN 12697-29
Šlyties bandymas TP Asphalt-StB, teil 80
Netiesioginis tempiamasis stipris LST EN 12697-23
Jautrumas vandeniui LST EN 12697-12
Maršalo bandymas LST EN 12697-34
Mišinių maišymas laboratorijoje LST EN 12697-35
Rišiklio nusidrenavimas LST EN 12697-18
Standis LST EN 12697-26*
Įspaudimo bandymas LST EN 12697-20*
Pavyzdžių paruošimas sukamuoju tankintuvu LST EN 12697-31*
Pavadinimas Standartas
Komponentų suderinimas LST 1501.2*
Dilumas LST EN 12274-5*
Konsistencija LST EN 12274-3*
Maišymo ir rišimosi laikas LST 1501.2*
Pastovumas ir plastiškumas pagal Maršalą LST 1501.2
Rišiklio liekamasis kiekis LST EN 12274-2
Sankiba LST EN 12274-4*
Pavadinimas Standartas
Drėgnis LST 1419-2*
Granuliometrinė sudėtis LST 1419-2
Hidrofobiškumas LST 1419-2*
Tankis LST 1419-2*
Tuštymėtumas LST EN 1097-4
Granuliometrinė sudėtis LST EN 933-10
Bitumo skaičius LST EN 13179-2
Delta žiedo ir rutulio metodas LST EN 13179-1
Jautrumas vandeniui LST EN 1744-4
Mikroužpildų dalelių tankis LST EN 1097-7

 

Asfalto ir bitumo tyrimų skyrius
Viktor Mažeiko
+370 5 2644790
ASFALTAI@VIAMATIKA.LT

Pavadinimas Standartas
Ėminių ėmimas LST EN 58
Ėminių paruošimas LST EN 12594
Adatos penetracija LST EN 1426
Minkštėjimo temperatūra LST EN 1427
Trapumo temperatūra pagal Frasą LST EN 12593
Tamprioji atstata LST EN 13398
Tankis ir savitasis sunkis LST EN 15326
Tankis LST EN ISO 3838*
Tąsumas LST 1362.7
Dinaminė klampa LST EN 12596
Kinematinė klampa LST EN 12595
Atsparumas kietėjimui LST EN 12607-1
Tempiamosios savybės LST EN 13589
Tirpumas LST EN 12592
Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo  temperatūra LST EN ISO 2592
Sukibimo geba LST EN 12697-11*
Vandens kiekis LST EN 12697-14, ISO 3733*
Sukibimas su mineralinėmis medžiagomis LST 1362.23
Polimerų dispersijos vizualizavimas LST EN 13632*
Suputoto bitumo tūrio padidėjimo ir gyvavimo pusperiodis Wirtgen GmbH*
Bitumo dalelių dydis ir kiekis Metodika Nr. M3-13*
Pavadinimas Standartas
Vandens kiekis LST EN 1428
Rišiklio išskyrimas LST EN 13074-1
Likučiai ant sieto LST EN 1429
Pastovumas sandėliuojant LST EN 1429
Ištekėjimo trukmė LST EN 12846-1
Suirimo vertė LST EN 13075-1
Sukibimo geba LST EN 13614
Kohezija LST EN 13588
Rišiklio ir mineralinės medžiagos sukibimas LST EN 12272-3
Emulsijos pastovumas maišant su cementu LST EN 12848
Smulkiausiųjų dalelių susimaišymo trukmė LST EN 13075-2
Liekamojo rišiklio ir naftos distiliatų nustatymas LST EN 1431*
Nusistojimo tendencija LST EN 12847*
Penetracijos geba LST EN 12849
Bituminio rišiklio stabilizavimas LST EN 13074-2
Dalelių poliškumas LST EN 1430*
Juslinių savybių apibūdinimas LST EN 1425
Pavadinimas Standartas
Kinematinė klampa LST EN 12595
Ištekėjimo trukmė LST EN 12846-2
Sukibimas LST EN 15626
Distiliavimo charakteristikos LST EN 13358*
Pavadinimas Standartas
Bandinių paruošimas LST EN 13880-6
Kūgio penetracija LST EN 13880-2
Minkštėjimo temperatūra LST EN 1427
Penetracija ir atstata LST EN 13880-3

 

Betono ir gruntų tyrimų skyrius
Rolandas Gimžūnas
+370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT

Pavadinimas Standartas
Pavyzdžių ėmimas LST 1360.9
Granuliometrinės sudėtis sijojant LST 1360.1
Granuliometrinės sudėtis nusodinant LST 1360.1
Takumo ir plastiškumo ribos LST 1360.4
Drėgnis LST 1360.3
Proktoro bandymas LST 1360-2
Tankis kapiliariniu piknometru LST 1360.7
Tūris (žiedo metodas) LST 1360.6
Tūris (smėlio pakeitimo metodas) LST 1360.6
Tūris (baliono metodas) LST 1360.6
Masės nustatymas laboratorijoje LST 1360.6
Filtracijos koeficientas R 34-01*
Pavadinimas Standartas
Ėminių ėmimas LST EN 932-1
Ėminių dalijimas LST EN 932-2
Granuliometrinė sudėtis LST EN 933-1
Plokštumo rodiklis LST EN 933-3
Formos rodiklis LST EN 933-4
Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis LST EN 933-5
Dalelių tankis ir įmirkis LST EN 1097-6
Piltinis tankis LST EN 1097-3
Lengvųjų teršalų kiekis LST EN 1744-1
Humuso kiekis LST EN 1744-1
Birumo koeficientas LST EN 933-6
Metilenmėlynojo rodiklis LST EN 933-9
Smėlio ekvivalentas LST EN 933-8
Silpnųjų dalelių kiekis LST 1476.7
Tankis, vidutinis tankis LST 1361.7
Vandens kiekis LST EN 1097-5
Supaprastinta petrografinė analizė LST EN 932-3
Skalumo rodiklis LST 1476.7
Atsparumas poliruojamumui (PSV) LST EN 1097-8
Devalio rodiklis LST EN 1097-1
Los Andželo koeficientas LST EN 1097-2
Smūginis trupis (SZ) LST EN 1097-2
Atsparumas smūgiams (SR) LST 1361.10
Atsparumas šaldymui ir atšildymui LST EN 1367-1
Atsparumas šaldymui ir atšildymui veikiant druska LST EN 1367-6
Magnio sulfato metodas LST EN 1367-2
Pavadinimas Standartas
Ėminių ėmimas LST EN 13286-1
Pralaidumo koeficientas LST EN ISO 17892-11
Proktoro tankinimas LST EN 13286-2
Laikomosios gebos Kalifornijos ir tiesioginės laikomosios gebos rodiklis LST EN 13286-47
Bandinių gamyba LST EN 13286-50
Gniuždomasis stipris LST EN 13286-41
Netiesioginio tempimo stipris LST EN 13286-42
Bandinių pagaminimas ir išlaikymas MN RM-ŠB 11* arba MN RK-ŠB 11*
Pavadinimas Standartas
Ėminių ėmimas LST EN 932-1
Granuliometrinė sudėtis LST EN 933-1
Formos rodiklis LST EN 933-4
Los Andželo koeficientas LST EN 1097-2
Smūginis trupis (SZRB) LST EN 1097-2
Devalio rodiklis LST EN 1097-1
Atsparumas šaldymui ir atšildymui LST EN 1367-1
Magnio sulfato metodas LST EN 1367-2
Piltinis tankis LST EN 1097-3
Dalelių tankis ir įmirkis LST EN 1097-6
Dalelių ilgis LST EN 13450
Pavadinimas Standartas
Granuliometrinė sudėtis LST EN 16811-1*
Vandenyje netirpios medžiagos LST ISO 2479*
Chloridų kiekis LST EN 16811-1*
Drėgmės kiekis LST ISO 2483*

 

Betono ir gruntų tyrimų skyrius
Rolandas Gimžūnas
+370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT

Pavadinimas Standartas
Pateiktos siuntos priėmimas LST EN 1340
Regimieji požymiai LST EN 1340
Matmenų matavimas LST EN 1340
Vandens įgeris LST EN 1340
Atsparumas slydimui (ASV) LST EN 1340
Dilumas LST EN 1340
Lenkimo stipris LST EN 1340
Atsparumas šaldymui ir atšildymui (su druska) LST EN 1340
Pavadinimas Standartas
Pateiktos siuntos priėmimas LST EN 1338
Regimieji požymiai LST EN 1338
Matmenų matavimas LST EN 1338
Vandens įgeris LST EN 1338
Atsparumo slydimui (ASV) LST EN 1338
Dilumas LST EN 1338
Tempimo stiprio skeliant nustatymas LST EN 1338
Atsparumo šaldymui ir atšildymui (su druska) LST EN 1338
Pavadinimas Standartas
Pateiktos siuntos priėmimas LST EN 1339
Regimieji požymiai LST EN 1339
Matmenų matavimas LST EN 1339
Vandens įgeris LST EN 1339
Atsparumo slydimui  (ASV) LST EN 1339
Dilumas LST EN 1339
Lenkimo stipris LST EN 1339
Atsparumas šaldymui ir atšildymui (su druska) LST EN 1339
Pavadinimas Standartas
Geometriniai parametrai LST EN 13373
Vandens įmirkis LST EN 13755
Lenkimo stipris LST EN 12372
Vienašis gniuždomasis stipris LST EN 1926
Dilumas LST EN 14157
Atsparumas šalčiui vertinant pagal stiprį lenkiant arba gniuždant LST EN 12371

 

Betono ir gruntų tyrimų skyrius
Rolandas Gimžūnas
+370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT

Pavadinimas Standartas
Ėminių ėmimas LST EN 12350-1
Sklidumas LST EN 12350-5
Slankumas LST EN 12350-2
Tankis LST EN 12350-6
Tanklumas LST EN 12350-4
Temperatūra LST 1428.5
Oro kiekis LST EN 12350-7
Pavadinimas Standartas
Pavidalas ir matmenys LST EN 12390-1
Pagaminimas ir kietinimas LST EN 12390-2
Gniuždymo stipris LST EN 12390-3
Tankis LST EN 12390-7
Vandens įsiskverbimo gylis (veikiant slėgiui) LST EN 12390-8
Kernų ėminių ėmimas, apžiūrėjimas ir gniuždymas LST EN 12504-1
Pavadinimas Standartas
Ėmimas ir paruošimas LST EN 196-7*
Smulkumas LST EN 196-6*
Normaliosios konsistencijos nustatymas LST EN 196-3*
Rišimosi pradžios ir pabaigos nustatymas LST EN 196-3*

 

Betono ir gruntų tyrimų skyrius
Rolandas Gimžūnas
+370 5 2644791
BETONAI@VIAMATIKA.LT

Pavadinimas Standartas
Bandinių ėmimas ir paruošimas LST EN ISO 9862
Plotinis tankis LST EN ISO 9864
Tempimo bandymas LST EN ISO 10319
Sujungimų arba siūlių tempimo bandymas LST EN ISO 10321
Storis LST EN ISO 9863-1
Statinis pradūrimas (CBR) LST EN ISO 12236
Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO 13433
Pralaidumas vandeniui (bandinio plokštumai statmena kryptimi) LST EN ISO 11058
Akelės dydis LST EN ISO 12956*
Pavadinimas Standartas
Tempiamosios savybės LST EN 12311-1
Sukibimo stipris LST EN 13596
Pavadinimas Standartas
Storis ISO 4593:1993
Tempiamosios savybės LST EN ISO 527-1, LST EN ISO 527-3

 

Kelio sankasos ir dangos tyrimų skyrius
Gintautas Brazaitis
+370 5 2644792
SANKASA@VIAMATIKA.LT

Pavadinimas Standartas
Ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos LST 1971
Statinis deformacijos modulis LST 1360-5
Dinaminis deformacijos modulis
Kernų ėmimas LST EN 12697-27
Kernų storių matavimas LST EN 12697-36
Asfalto dangos storis Georadaru (GPR) MN DP-GPR 11*
Dangos paviršiaus šiurkštumas LST EN 13036-1
Dangos paviršiaus slidumas LST EN 13036-4
Dangos paviršiaus nelygumas LST EN 13036-7
Dangos paviršiaus nelygumas pagal IRI
Dangos konstrukcijos sluoksnių storis MN SSN 15
Kelio linijų atspindys RL ir baltumas Qd LST EN 1824, LST EN 1436 1824
Mobilus kelio linijų atspindžio RL matavimas
Kelio linijų slidumas LST EN 1824, LST EN 13036-4
Kelio ženklų atspindys RA LST EN 12899-1, CIE 54.2
Kelio ženklų standartinių spalvų koordinatės ir skaisčio faktorius LST EN 12899-1, CIE 15
Cinko ir dažų sluoksnio storis LST EN ISO 1461

 * – bandymas neakredituotas.

AB “VIAMATIKA”
Granito g. 3, LT-02241, Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
 +370 5 2644785

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sekite mūsų naujienas LinkedIn tinkle.