AB „PROBLEMATIKA“ prisijungė prie Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos

AB „Problematika“ yra vidutinio dydžio organizacija, įdiegusi vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001, LST EN ISO 14001, LST EN ISO/IEC 17025 ir LST EN ISO/IEC 17065 standartus. Įmonė stengiasi nuolatos šią vadybos sistemą tobulinti.

Siekdami gerinti bendrovės veiklos efektyvumą ir kokybę, gilinti žinias kokybės vadybos srityje, AB „PROBLEMATIKA nuo 2020 rugsėjo 7 dienos prisijungė prie Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos.