Bandymų laboratorija


Bendrovės padalinys, kurį sudaro keturi tyrimų skyriai Vilniuje: Asfaltbetonio, Betono ir gruntų, Bituminių medžiagų, Kelio sankasos ir dangos, ir tyrimų skyrius Šiauliuose. Laboratorijoje atliekami kelių statybinių medžiagų, produktų bandymai, vykdomi mokslo tiriamieji darbai. Skaityti plačiau

Bandymų laboratorijos veikla įvertinta ir akredituota Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) nuo 1998 m. Akredituotų bandymų sritis nuolatos plečiama įtraukiant naujus bandomuosius objektus, o atliekamų bandymų rezultatai pripažįstami Lietuvoje ir užsienyje – tą užtikrina laboratorijos kokybės sistema, atitinkanti LST EN ISO/IEC 17025 standartą ir laboratorijos akreditavimo procedūrą, kuri įpareigoja tiksliai laikytis nustatytų reikalavimų, nuolat gerinti kokybės sistemą, išlaikyti įgytą gerą reputaciją ir užsakovų pasitikėjimą. Be akredituotos veiklos, bandymų laboratorija vykdo mokslo tiriamuosius darbus, organizuoja palyginamųjų bandymų (PT) programas, rengia mokomojo pobūdžio ir mokslinius pranešimus seminarams, konferencijoms Lietuvoje ir užsienio šalyse. Bendrovės bandymų laboratorijos veiklos gairės ir uždaviniai – nuolat analizuoti užsakovų poreikius, jų lūkesčius, tik duomenų ir informacijos analizės pagrindu priimti sprendimus, kvalifikuotai ir laiku atlikti darbus, užtikrinti patikimus ir objektyvius tyrimų rezultatus, taikyti naujausius, pažangiausius tyrimų metodus ir įrangą, siekti abipusiškai naudingo bendradarbiavimo su užsakovais, veiklos partneriais.

 

Bituminiai rišikliai


Bituminiai mišiniai, šlamai


Mineralinės medžiagos, mišiniai


Gruntai


Betonas, betono gaminiai


Cementas


Geosintetika, hidroizoliaciniai lakštai, plastikai


Bandymai kelyje


Bituminių medžiagų tyrimų skyrius


Atlieka:
  kelių bitumų,
  modifikuotųjų bitumų,
  skiestųjų ir skystųjų bitumų,
  bituminių emulsijų,
  karštųjų siūlių sandariklių,
  mikroužpildų bandymus.
Skyriaus vadovė
Nijolė Radauskienė
  +370 5 2644794
  nijole.radauskiene@problematika.lt

Bituminių medžiagų tyrimų skyrius


Atlieka:
  kelių bitumų,
  modifikuotųjų bitumų,
  skiestųjų ir skystųjų bitumų,
  bituminių emulsijų,
  karštųjų siūlių sandariklių,
  mikroužpildų bandymus.
Skyriaus vadovė
Nijolė Radauskienė
  +370 5 2644794
  nijole.radauskiene@problematika.lt

Asfaltbetonio tyrimų skyrius


Atlieka:
  bituminių mišinių,
  šlamų,
  aktyvintų ir neaktyvintų mineralinių miltelių bandymus.
Skyriaus vadovas
Tomas Tijūnėlis
  +370 5 2644790
  tomas.tijunelis@problematika.lt

Asfaltbetonio tyrimų skyrius


Atlieka:
  bituminių mišinių,
  šlamų,
  aktyvintų ir neaktyvintų mineralinių miltelių bandymus.
Skyriaus vadovas
Tomas Tijūnėlis
  +370 5 2644790
  tomas.tijunelis@problematika.lt

Betono ir gruntų tyrimų skyrius


Atlieka:
  gruntų,
  mineralinių medžiagų, užpildų,
  geležinkelio balasto,
  nesurištųjų ir hidrauliškai (arba bituminiais rišikliais) surištų mišinių,
  betono, betono gaminių, mišinių ir cemento,
  sustiprintų gruntų,
  geosintetikos,
  plastikų plėvelių, lakštų ir lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų,
  ledą tirpdančių medžiagų bandymus.
L.e. Skyriaus vadovo pareigas
Edvard Usel
  +370 5 2644791
  edvard.usel@problematika.lt

Betono ir gruntų tyrimų skyrius


Atlieka:
  gruntų,
  mineralinių medžiagų, užpildų,
  geležinkelio balasto,
  nesurištųjų ir hidrauliškai (arba bituminiais rišikliais) surištų mišinių,
  betono, betono gaminių, mišinių ir cemento,
  sustiprintų gruntų,
  geosintetikos,
  plastikų plėvelių, lakštų ir lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų,
  ledą tirpdančių medžiagų bandymus.
L.e. Skyriaus vadovo pareigas
Edvard Usel
  +370 5 2644791
  edvard.usel@problematika.lt

Betono ir gruntų tyrimų skyrius


Atlieka:
  gruntų,
  mineralinių medžiagų, užpildų,
  geležinkelio balasto,
  nesurištųjų ir hidrauliškai (arba bituminiais rišikliais) surištų mišinių,
  betono, betono gaminių, mišinių ir cemento,
  sustiprintų gruntų,
  geosintetikos,
  plastikų plėvelių, lakštų ir lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų,
  ledą tirpdančių medžiagų bandymus.
L.e. Skyriaus vadovo pareigas
Edvard Usel
  +370 5 2644791
  edvard.usel@problematika.lt

Betono ir gruntų tyrimų skyrius


Atlieka:
  gruntų,
  mineralinių medžiagų, užpildų,
  geležinkelio balasto,
  nesurištųjų ir hidrauliškai (arba bituminiais rišikliais) surištų mišinių,
  betono, betono gaminių, mišinių ir cemento,
  sustiprintų gruntų,
  geosintetikos,
  plastikų plėvelių, lakštų ir lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų,
  ledą tirpdančių medžiagų bandymus.
L.e. Skyriaus vadovo pareigas
Edvard Usel
  +370 5 2644791
  edvard.usel@problematika.lt

Betono ir gruntų tyrimų skyrius


Atlieka:
  gruntų,
  mineralinių medžiagų, užpildų,
  geležinkelio balasto,
  nesurištųjų ir hidrauliškai (arba bituminiais rišikliais) surištų mišinių,
  betono, betono gaminių, mišinių ir cemento,
  sustiprintų gruntų,
  geosintetikos,
  plastikų plėvelių, lakštų ir lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų,
  ledą tirpdančių medžiagų bandymus.
L.e. Skyriaus vadovo pareigas
Edvard Usel
  +370 5 2644791
  edvard.usel@problematika.lt

Betono ir gruntų tyrimų skyrius


Atlieka:
  gruntų,
  mineralinių medžiagų, užpildų,
  geležinkelio balasto,
  nesurištųjų ir hidrauliškai (arba bituminiais rišikliais) surištų mišinių,
  betono, betono gaminių, mišinių ir cemento,
  sustiprintų gruntų,
  geosintetikos,
  plastikų plėvelių, lakštų ir lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų,
  ledą tirpdančių medžiagų bandymus.
L.e. Skyriaus vadovo pareigas
Edvard Usel
  +370 5 2644791
  edvard.usel@problematika.lt

Betono ir gruntų tyrimų skyrius


Atlieka:
  gruntų,
  mineralinių medžiagų, užpildų,
  geležinkelio balasto,
  nesurištųjų ir hidrauliškai (arba bituminiais rišikliais) surištų mišinių,
  betono, betono gaminių, mišinių ir cemento,
  sustiprintų gruntų,
  geosintetikos,
  plastikų plėvelių, lakštų ir lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų,
  ledą tirpdančių medžiagų bandymus.
L.e. Skyriaus vadovo pareigas
Edvard Usel
  +370 5 2644791
  edvard.usel@problematika.lt

Betono ir gruntų tyrimų skyrius


Atlieka:
  gruntų,
  mineralinių medžiagų, užpildų,
  geležinkelio balasto,
  nesurištųjų ir hidrauliškai (arba bituminiais rišikliais) surištų mišinių,
  betono, betono gaminių, mišinių ir cemento,
  sustiprintų gruntų,
  geosintetikos,
  plastikų plėvelių, lakštų ir lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų,
  ledą tirpdančių medžiagų bandymus.
L.e. Skyriaus vadovo pareigas
Edvard Usel
  +370 5 2644791
  edvard.usel@problematika.lt

Betono ir gruntų tyrimų skyrius


Atlieka:
  gruntų,
  mineralinių medžiagų, užpildų,
  geležinkelio balasto,
  nesurištųjų ir hidrauliškai (arba bituminiais rišikliais) surištų mišinių,
  betono, betono gaminių, mišinių ir cemento,
  sustiprintų gruntų,
  geosintetikos,
  plastikų plėvelių, lakštų ir lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų,
  ledą tirpdančių medžiagų bandymus.
L.e. Skyriaus vadovo pareigas
Edvard Usel
  +370 5 2644791
  edvard.usel@problematika.lt

Betono ir gruntų tyrimų skyrius


Atlieka:
  gruntų,
  mineralinių medžiagų, užpildų,
  geležinkelio balasto,
  nesurištųjų ir hidrauliškai (arba bituminiais rišikliais) surištų mišinių,
  betono, betono gaminių, mišinių ir cemento,
  sustiprintų gruntų,
  geosintetikos,
  plastikų plėvelių, lakštų ir lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų,
  ledą tirpdančių medžiagų bandymus.
L.e. Skyriaus vadovo pareigas
Edvard Usel
  +370 5 2644791
  edvard.usel@problematika.lt

Kelio sankasos ir dangos tyrimų skyrius


Ima:
  nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių,
  asfalto,
  betono,
  gruntų ėminius.
Atlieka:
  kelio sankasos ir konstrukcinių sluoksnių,
  horizontalaus bei vertikalaus automobilių kelių ženklinimo,
  cinku ir dažais padengtų automobilių kelių elementų,
  tiltų ir viadukų konstrukcinių ir hidroizoliacinių sluoksnių bandymus ir matavimus.
Skyriaus vadovas
Tadas Saulis
  +370 5 2644792
  tadas.saulis@problematika.lt

Kelio sankasos ir dangos tyrimų skyrius


Ima:
  nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių,
  asfalto,
  betono,
  gruntų ėminius.
Atlieka:
  kelio sankasos ir konstrukcinių sluoksnių,
  horizontalaus bei vertikalaus automobilių kelių ženklinimo,
  cinku ir dažais padengtų automobilių kelių elementų,
  tiltų ir viadukų konstrukcinių ir hidroizoliacinių sluoksnių bandymus ir matavimus.
Skyriaus vadovas
Tadas Saulis
  +370 5 2644792
  tadas.saulis@problematika.lt
AB “Problematika”
Granito g. 3, LT-02241, Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
  +370 5 2644785