AB „Problematika“


Valstybinė kelių įmonė „Problematika“ buvo įkurta 1991 metais. 2011 metais įmonė pertvarkyta į Akcinę Bendrovę „Problematika“.
2019 metais Vyriausybės nutarimu AB „Problematika“ įtraukta į privatizuojamų įmonių sąrašą.
AB „Problematika“ tiesiogiai atsakinga Turto Bankui.

Akcinės bendrovės įstatai 2018-10-26

Raštas dėl valstybės lūkesčių 2018-04-17

Veiklos sritys:

• kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė;
• kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra;
• statybos produktų sertifikavimas;
• kadastrinių matavimų atlikimas;
• kita inžinerinė-technologinė veikla.

Bendrovės MISIJA, VIZIJA

Bendrovės MISIJA – būti pripažintu lyderiu, savarankiška, profesionalia ir dinamiška kompanija savo veiklos srityje, teikiančia plataus spektro paslaugas Lietuvoje ir užsienyje.

Bendrovės VIZIJA – kokybiškai atliekant darbus ir teikiant patikimas atitikties ir procesų įvertinimo bei atitikimo keliamiems reikalavimams paslaugas, užtikrinti tinkamą susisiekimo komunikacijų statinių statybą ir eksploatavimą.

Pagrindinės STRATEGINĖS KRYPTYS
  • Veiklos diversifikavimas;
  • Inovatyvumas;
  • Vertės didinimas akcininkui;
  • Efektyvus įmonės valdymas.
Valdymo struktūra ir privačių interesų deklaracija

Valdymo struktūra:

VĮ „Turto bankas“ yra bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Lietuvos Respublikai priklauso 100 % bendrovės akcijų. Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba. Ją šiuo metu sudaro 2 nepriklausomi valdybos nariai:
1. Arvydas Darulis, valdybos pirmininkas (Gyvenimo aprašymas);
2. Rolandas Oginskas, nepriklausomas valdybos narys (Gyvenimo aprašymas).

Vienasmenis bendrovės valdymo organas – bendrovės direktorius  Artūras Palekas (Gyvenimo aprašymas).

Valdymo struktūra:

Privačių interesų deklaracija:

AB „Problematika“ direktoriaus privačių interesų deklaracijos duomenys yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje adresu https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

Karjera

Dėkojame, kad susidomėjote galimybe dirbti AB „Problematika“ ir norite prisidėti prie susisiekimo komunikacijos statinių kokybės gerinimo.


IEŠKOME TECHNIKO (-ĖS) dirbti Kelių laboratorijoje Šiauliuose (terminuota darbo sutartis rudens sezonui).

Susidomėjote ir manote, kad esate kandidatas (-ė), kurio ieškome, dalyvaukite atrankoje ir iki 2019 m. rugsėjo 20 d. atsiųskite savo gyvenimo aprašymą.

Darbo skelbimas

Korupcijos prevencija

AB „Problematika“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – nesudaryti sąlygų atsirasti ir plėtotis korupcijai bendrovės veikloje. Vykdydama korupcijos prevenciją, AB „Problematika“ vadovaujasi Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija programa ir kitais teisės aktais.

Veikla, nukreipta prieš korupciją

1. Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų teikimo ir Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo veiklos srityse atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 ir 4 kriterijus (pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas, veikla susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ir apribojimu). Buvo peržiūrėti vidiniai dokumentai reglamentuojantys vertinamą veiklos sritį.

Motyvuotos išvados apie nustatytas veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė,  kartu su kitomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos  susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtomis valstybės įmonėmis ir akcinėmis bendrovėmis pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): nuoroda.

2. 2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-479  patvirtintas AB “Problematika” korupcijos prevencijos politikos aprašas:

AB „Problematika“ korupcijos prevencijos politikos aprašas.

3. 2017 m. rugsėjo 4 d. AB “Problematika” direktoriaus įsakymu Nr. 1-326/1 sudaryta AB “Problematika” korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisija (toliau – komisija) ir patvirtinti komisijos nuostatai:

AB „Problematika“ korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisijos nuostatai.

Pranešimai apie korupciją

Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus AB „Problematika“ darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu info@problematika.lt arba telefonais (8 5) 2644785. Pranešdami apie galimą pažeidimą, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį, nurodykite kuo tikslesnę vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Konfidencialumą garantuojame. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktus.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimui ir gerinimui prašome teikti savo pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių adresu info@problematika.lt.

Mums svarbi Jūsų nuomonė.

 

Bendrovės pirkimai

AB „Problematika“ skelbia administracinių patalpų, esančių Granito g. 3, Vilnius, apdailos ir įrengimo darbų pirkimą. Kviečiame šiuo pirkimu susidomėjusius asmenis dalyvauti ir pateikti pasiūlymus pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

Rangos darbų pirkimo dokumentai

Parama

AB „Problematika“ vadovybės sprendimu parama nėra teikiama.

 

Oficialus pripažinimas:

 

Pagrindiniai mūsų klientai:

1 2 3 4
5 6 8
9 10 11 12
13 14 15 16
AB “Problematika”
Granito g. 3, 02241 Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
  +370 5 2644785

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.