AB “Problematika”


Valstybinė kelių įmonė „Problematika“ buvo įkurta 1991 metais. 2011 metais įmonė pertvarkyta į Akcinę Bendrovę „Problematika“.
100% AB „Problematika“ akcijų priklauso Valstybei, jos perduotos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti LR Susisiekimo ministerijai.

Akcinės bendrovės įstatai 2018-10-26

Raštas dėl valstybės lūkesčių 2020-09-16

Veiklos sritys:

• kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė;
• kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra;
• statybos produktų sertifikavimas;
• kadastrinių matavimų atlikimas;
• kita inžinerinė-technologinė veikla.

Bendrovės MISIJA, VIZIJA

Bendrovės MISIJA – kokybiškai atliekant darbus ir teikiant patikimas atitikties ir procesų įvertinimo bei atitikimo keliamiems reikalavimams paslaugas, užtikrinti tinkamą susisiekimo komunikacijų statinių statybą ir eksploatavimą.

Bendrovės VIZIJA – būti pripažintu lyderiu, savarankiška, profesionalia ir dinamiška kompanija savo veiklos srityje, teikiančia plataus spektro paslaugas Lietuvoje ir užsienyje.

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika
Pagrindinės STRATEGINĖS KRYPTYS
  • Veiklos diversifikavimas;
  • Inovatyvumas;
  • Vertės didinimas akcininkui;
  • Efektyvus įmonės valdymas.
Valdymo struktūra ir privačių interesų deklaracija

Valdymo struktūra:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Lietuvos Respublikai priklauso 100 % bendrovės akcijų. Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba. Ją šiuo metu sudaro 3 valdybos nariai:
1. Arvydas Darulis, valdybos pirmininkas (Gyvenimo aprašymas);
2. Rolandas Oginskas, nepriklausomas valdybos narys (Gyvenimo aprašymas);
3. Janina Laskauskienė, valdybos narė.

Vienasmenis bendrovės valdymo organas – bendrovės direktorius  Artūras Palekas (Gyvenimo aprašymas).

Valdymo struktūra:

Privačių interesų deklaracija:

AB „Problematika“ direktoriaus privačių interesų deklaracijos duomenys yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje adresu https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

Karjera

Šiuo metu ieškome:

TECHNIKO (-ĖS) – INŽINIERIAUS (-ĖS) dirbti Kelio sankasos ir dangos tyrimų skyriuje Kretingoje.

Plačiau skaitykite skelbime

 

STATINIO STATYBOS TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO (-OS) darbui Šiauliuose.

Daugiau informacijos darbo skelbime

 

TECHNIKO (-ĖS) darbui Vilniaus laboratorijoje, betono ir gruntų tyrimų skyriuje (terminuota darbo sutartis).

Plačiau skaitykite skelbime

 

TECHNIKO (-ĖS) darbui Asfalto ir bitumo tyrimų skyriuje Vilniuje (terminuota darbo sutartis).

Susipažinti su darbo skelbimu galite čia

 

TECHNIKO (-ĖS) dirbti Kelio sankasos ir dangos tyrimų skyriuje (terminuota darbo sutartis).

Susipažinti su darbo skelbimu galite čia

 

TECHNIKO (-ĖS) – INŽINIERIAUS (-ĖS) dirbti Kelio sankasos ir dangos tyrimų skyriuje Utenoje.

Plačiau skaitykite skelbime

 

TECHNIKO (-ĖS) dirbti Kelio sankasos ir dangos tyrimų skyriuje ŠIAULIUOSE (terminuota darbo sutartis)

Daugiau skaitykite darbo skelbime

 

UŽSAKYMŲ SUVEDIMO SPECIALISTO (-ĖS) (terminuota darbo sutartis).

Išsamiau skaitykite čia

 

 

Korupcijos prevencija

AB „Problematika“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – nesudaryti sąlygų atsirasti ir plėtotis korupcijai bendrovės veikloje. Vykdydama korupcijos prevenciją, AB „Problematika“ vadovaujasi Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija programa ir kitais teisės aktais.

Veikla, nukreipta prieš korupciją

2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-479  patvirtintas AB “Problematika” korupcijos prevencijos politikos aprašas:

AB „Problematika“ korupcijos prevencijos politikos aprašas.

2017 m. rugsėjo 4 d. AB “Problematika” direktoriaus įsakymu Nr. 1-326/1 sudaryta AB “Problematika” korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisija (toliau – komisija) ir patvirtinti komisijos nuostatai:

AB “Problematika” korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisijos nuostatai.

2020 m. gruodžio 3 d., 7 d. ir 9 d. bendrovėje buvo organizuojami nuotoliniai mokymai tema  „Antikorupcinio sąmoningumo stiprinimas: tinkamas interesų konfliktų valdymas ir korupcijos prevencija organizacijoje“, kuriuos vedė lektorius: Dr. Raimundas Kalesnykas. Labai džiaugiamės kolegų aktyvumu, nes juose dalyvavo 88 proc. bendrovės darbuotojų. Visi darbuotojai prieš mokymus turėjo galimybę pildyti antikorupcinio sąmoningumo ir žinių lygio įvertinimo klausimyną, kurio pagalba buvo nustatytas bendrovės darbuotojų suvokimas apie tarnybinės etikos ir korupcijos problematiką.

Pranešimai apie korupciją

Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus AB „Problematika“ darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu pranesk@problematika.lt arba telefonais (8 5) 2644785. Pranešdami apie galimą pažeidimą, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį, nurodykite kuo tikslesnę vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Konfidencialumą garantuojame. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktus.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimui ir gerinimui prašome teikti savo pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių adresu pranesk@problematika.lt.

Mums svarbi Jūsų nuomonė.

 

Bendrovės pirkimai

Bendrovė organizuoja krovininio mikroautobuso pirkimą

Pridedami dokumentai:

Pirkimo sąlygos

Pasiūlymo forma

Techninė specifikacija

Pirkimo-pardavimo sutarties forma

 

 

 

 

Parama
Nuo 2017 m. sausio 1 d. AB „Problematika“ vadovybės sprendimu parama nebeteikiama.
Narystės asociacijose

AB „Problematika“ yra Statybos produktų bandymų asociacijos narė ir 2020 m. gruodžio 3 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime 3 metų kadencijai jos tarybos nariu buvo išrinktas AB „Problematika“ laboratorijos vadovas Andrius Baltrušaitis.

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. AB “Problematika” yra Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narė.

 

Oficialus pripažinimas:

 

Pagrindiniai mūsų klientai:

1 15 16
5 6 8
9 10 11 12
13 14
AB “Problematika”
Granito g. 3, 02241 Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
  +370 5 2644785

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sekite mūsų naujienas LinkedIn tinkle.