AB „Problematika“


Veiklos sritys: kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė, kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra, gaminių sertifikavimas, kelio oro sąlygų informacinės sistemos priežiūra, kita inžinerinė-technologinė veikla.

Bendrovės MISIJA, VIZIJA

Bendrovės MISIJA – būti pripažintu lyderiu, savarankiška, profesionalia ir dinamiška kompanija savo veiklos srityje, teikiančia plataus spektro paslaugas Lietuvoje ir užsienyje.

Bendrovės VIZIJA – kokybiškai atliekant darbus ir teikiant patikimas atitikties ir procesų įvertinimo bei atitikimo keliamiems reikalavimams paslaugas, užtikrinti tinkamą susisiekimo komunikacijų statinių statybą ir eksploatavimą.

Pagrindinės STRATEGINĖS KRYPTYS
  • Veiklos diversifikavimas;
  • Inovatyvumas;
  • Vertės didinimas akcininkui;
  • Efektyvus įmonės valdymas.
Bendrovės valdyba ir privačių interesų deklaracijos

Bendrovės valdyba:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3-140 „Dėl akcinės bendrovės „Problematika“ valdybos“ keturių metų laikotarpiui išrinkti trys AB „Problematika“ valdybos nariai:
1. Arvydas Darulis, valdybos pirmininkas;
2. Rolandas Oginskas, nepriklausomas valdybos narys;
3. Andrius Urbonas, nepriklausomas valdybos narys.

Privačių interesų deklaracijos:

AB „Problematika“ direktoriaus ir jo pavaduotojų privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje adresu http://vtek.lt/paieska/id001/paieska.php

Karjera

Dėkojame, kad susidomėjote galimybe dirbti AB „Problematika“. Akcinė bendrovė „Problematika“, veiklą vykdanti nuo 1991 metų pirmauja automobilių kelių statybinių medžiagų ir konstrukcijų kokybės bandymų ir analizės srityse, kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų transporto infrastruktūros objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninės priežiūros, taip pat gaminių sertifikavimo, kelio oro sąlygų informacinės sistemos priežiūros veiklose, techninės, norminės dokumentacijos rengimo automobilių keliams tiesti, remontuoti ir prižiūrėti srityse.


Šiuo metu IEŠKOME TECHNIKO (-ĖS) dirbti Laboratorijoje (terminuota darbo sutartis vasaros-rudens sezonui)
Inžinerijos sektorius, Vilnius

Susidomėjote ir manote, kad esate kandidatas (-ė), kurio ieškome, dalyvaukite atrankoje ir
iki 2019 m. gegužės 24 d. atsiųskite savo gyvenimo aprašymą su nuoroda „TECHNIKO ATRANKA“ el. p. tadas.saulis@problematika.lt. Telefonas pasiteiravimui 8 652 01776

Ieškome TECHNIKO (-ĖS) dirbti Laboratorijoje.pdf

Korupcijos prevencija

AB „Problematika“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – nesudaryti sąlygų atsirasti ir plėtotis korupcijai bendrovės veikloje. Vykdydama korupcijos prevenciją, AB „Problematika“ vadovaujasi Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija programa ir kitais teisės aktais.

Veikla, nukreipta prieš korupciją

1. Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų teikimo ir Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo veiklos srityse atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 ir 4 kriterijus (pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas, veikla susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ir apribojimu). Buvo peržiūrėti vidiniai dokumentai reglamentuojantys vertinamą veiklos sritį.

Motyvuotos išvados apie nustatytas veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė,  kartu su kitomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos  susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtomis valstybės įmonėmis ir akcinėmis bendrovėmis pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): nuoroda.

2. 2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-479  patvirtintas AB “Problematika” korupcijos prevencijos politikos aprašas:

AB „Problematika“ korupcijos prevencijos politikos aprašas.

3. 2017 m. rugsėjo 4 d. AB “Problematika” direktoriaus įsakymu Nr. 1-326/1 sudaryta AB “Problematika” korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisija (toliau – komisija) ir patvirtinti komisijos nuostatai:

AB „Problematika“ korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisijos nuostatai.

Pranešimai apie korupciją

Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus AB „Problematika“ darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu info@problematika.lt arba telefonais (8 5) 2644785. Pranešdami apie galimą pažeidimą, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį, nurodykite kuo tikslesnę vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Konfidencialumą garantuojame. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktus.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimui ir gerinimui prašome teikti savo pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių adresu info@problematika.lt.

Mums svarbi Jūsų nuomonė.

 

Bendrovės pirkimai

 

 

 

Oficialus pripažinimas:

 

Pagrindiniai mūsų klientai:

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
AB “Problematika”
Granito g. 3, 02241 Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
  +370 5 2644785