AB “Problematika”


Valstybinė kelių įmonė „Problematika“ buvo įkurta 1991 metais. 2011 metais įmonė pertvarkyta į Akcinę Bendrovę „Problematika“.
100% AB „Problematika“ akcijų priklauso Valstybei, jos perduotos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti LR Susisiekimo ministerijai.

Akcinės bendrovės įstatai 2018-10-26

Raštas dėl valstybės lūkesčių 2020-09-16

Veiklos sritys:

• kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė;
• kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra;
• statybos produktų sertifikavimas;
• kadastrinių matavimų atlikimas;
• kita inžinerinė-technologinė veikla.

Bendrovės MISIJA, VIZIJA

Bendrovės MISIJA – kokybiškai atliekant darbus ir teikiant patikimas atitikties ir procesų įvertinimo bei atitikimo keliamiems reikalavimams paslaugas, užtikrinti tinkamą susisiekimo komunikacijų statinių statybą ir eksploatavimą.

Bendrovės VIZIJA – būti pripažintu lyderiu, savarankiška, profesionalia ir dinamiška kompanija savo veiklos srityje, teikiančia plataus spektro paslaugas Lietuvoje ir užsienyje.

Pagrindinės STRATEGINĖS KRYPTYS
  • Veiklos diversifikavimas;
  • Inovatyvumas;
  • Vertės didinimas akcininkui;
  • Efektyvus įmonės valdymas.
Valdymo struktūra ir privačių interesų deklaracija

Valdymo struktūra:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Lietuvos Respublikai priklauso 100 % bendrovės akcijų. Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba. Ją šiuo metu sudaro 3 valdybos nariai:
1. Arvydas Darulis, valdybos pirmininkas (Gyvenimo aprašymas);
2. Rolandas Oginskas, nepriklausomas valdybos narys (Gyvenimo aprašymas);
3. Janina Laskauskienė, valdybos narė.

Vienasmenis bendrovės valdymo organas – bendrovės direktorius  Artūras Palekas (Gyvenimo aprašymas).

Valdymo struktūra:

Privačių interesų deklaracija:

AB „Problematika“ direktoriaus privačių interesų deklaracijos duomenys yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje adresu https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

Karjera

Šiuo metu naujų komandos narių neieškome. Tačiau, jei manote, kad esate tas, kurio mūsų komandai trūksta, visada laukiame Jūsų CV su motyvaciniu laišku el. p. anzelika.barise@problematika.lt

 

Korupcijos prevencija

AB „Problematika“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – nesudaryti sąlygų atsirasti ir plėtotis korupcijai bendrovės veikloje. Vykdydama korupcijos prevenciją, AB „Problematika“ vadovaujasi Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija programa ir kitais teisės aktais.

Veikla, nukreipta prieš korupciją

2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-479  patvirtintas AB “Problematika” korupcijos prevencijos politikos aprašas:

AB „Problematika“ korupcijos prevencijos politikos aprašas.

2017 m. rugsėjo 4 d. AB “Problematika” direktoriaus įsakymu Nr. 1-326/1 sudaryta AB “Problematika” korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisija (toliau – komisija) ir patvirtinti komisijos nuostatai:

AB “Problematika” korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisijos nuostatai.

Pranešimai apie korupciją

Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus AB „Problematika“ darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu info@problematika.lt arba telefonais (8 5) 2644785. Pranešdami apie galimą pažeidimą, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį, nurodykite kuo tikslesnę vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Konfidencialumą garantuojame. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktus.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimui ir gerinimui prašome teikti savo pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių adresu info@problematika.lt.

Mums svarbi Jūsų nuomonė.

 

Bendrovės pirkimai
Parama
Nuo 2017 m. sausio 1 d. AB „Problematika“ vadovybės sprendimu parama nebeteikiama.
Valdomo nekilnojamojo turto sandorių sudarymo tvarkos aprašas

 

Oficialus pripažinimas:

 

Pagrindiniai mūsų klientai:

1 2 3 4
5 6 8
9 10 11 12
13 14 15 16
AB “Problematika”
Granito g. 3, 02241 Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
  +370 5 2644785

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sekite mūsų naujienas LinkedIn tinkle.