Skelbiama atranka užimti bendrovės valdybos nario pareigas

Akcinė bendrovė „Problematika“ skelbia 1 (vieno) kandidato atranką užimti bendrovės valdybos nario pareigas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

Bendrieji ir specialieji reikalavimai, nepriklausomumo kriterijai kandidatui į valdybos narį bei dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatas, yra nurodyti šiame skelbime.