Akreditavimo sritis

Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.015, išduoto 2017-09-08, priedas, patvirtintas Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2017-09-08 įsakymu Nr. AK-133.

AB „Problematika“ bandymų laboratorijos aktualioji akreditavimo sritis, patvirtinta 2017-10-04.

Mes stipriausi Lietuvoje!

Kreditų biuro „Creditinfo“ sertifikatas pažymi, kad AB „Problematika“ 5 metus turi aukštą kredito reitingą.

Mes notifikuota įstaiga!

AB „Problematika“ notifikuota sertifikavimo įstaiga, kurios identifikavimo numeris – 1567.

AB „Problematika“


Veiklos sritys: kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė, kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra, gaminių sertifikavimas, kelio oro sąlygų informacinės sistemos priežiūra, techninės, norminės dokumentacijos rengimas automobilių keliams tiesti, remontuoti ir prižiūrėti, bendroji projektų ir statinių ekspertizė, kita inžinerinė-technologinė veikla.

Bendrovės MISIJA, VIZIJA

Bendrovės MISIJA – kokybiškai atlikti statinio statybos techninę priežiūrą prižiūrimuose objektuose, užtikrinti bendrovėje atliekamų kelių statybinių medžiagų ir jų mišinių laboratorinių bandymų bei bandymų, atliekamų kelyje, kokybę, užtikrinti nepriekaištingą medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą, eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių diegimą ir priežiūrą, vykdyti automobilių kelių ir jų statinių projektų ekspertizes.

Bendrovės VIZIJA – būti pripažinta lydere, profesionaliausia ir dinamiškiausia savo veiklos srityje bendrove Lietuvoje, kuriančia vertę akcininkams.

Pagrindinės STRATEGINĖS KRYPTYS
  • laboratorijos atliekamų bandymų paslaugų plėtra,
  • techninės priežiūros rinkos užimamos dalies išlaikymas, galimybių teikti techninės priežiūros paslaugas (pvz., branduolinės energetikos objektai, hidrotechnikos statiniai) plėtimas,
  • aktyvus dalyvavimas diegiant ir eksploatuojant naujas ir esamas informacines transporto sistemas,
  • sertifikavimo centro klientų, rinkos ir kompetencijos išlaikymas, veiklos išlaikymas už Lietuvos Respublikos ribų, akreditavimo srities pagal kompetenciją ribose plėtimas naujais produktais,
  • kompetencija, vykdant susisiekimo komunikacijų statinio projektų ekspertizes, aktyvus dalyvimas konkursuose.
Bendrovės suteikta PARAMA
Paramos gavėjų sąrašas 2015

Paramos gavėjų sąrašas 2016

Atsižvelgiant į tai, kad AB „Problematika“ 2016 metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstyme finansinės paramos skyrimo rezervas 2017 metams nėra suformuotas, AB „Problematika“ 2017 metais paramos neteikia.

Karjera

Dėkojame, kad susidomėjote galimybe dirbti AB “Problematika”.
Šiuo metu laisvų darbo vietų neturime, tačiau visada laukiame Jūsų gyvenimo aprašymų (CV), kuriuos galite siųsti el.pašto adresu: problematika@problematika.lt
Informacija liks mūsų duomenų bazėje ir atsiradus pozicijai, kuri atitiktų Jūsų kompetenciją ir pageidaujamą darbo pobūdį, su Jumis susisieksime.
Konfidencialumą garantuojame.

Korupcijos prevencija

AB „Problematika“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – nesudaryti sąlygų atsirasti ir plėtotis korupcijai bendrovės veikloje. Vykdydama korupcijos prevenciją, AB „Problematika“ vadovaujasi Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija programa ir kitais teisės aktais.

AB „Problematika“ korupcijos prevencijos politikos aprašas.

Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus AB „Problematika“ darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu antikorupcija@problematika.lt arba telefonais (8 5) 2644785. Pranešdami apie galimą pažeidimą, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį, nurodykite kuo tikslesnę vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktus.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

 

Oficialus pripažinimas:

 

Pagrindiniai mūsų klientai:

 

Nuorodos:

AB “Problematika”
Granito g. 3, 02241 Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
  +370 5 2644785
  +370 5 2601984