Mes stipriausi Lietuvoje!

Kreditų biuro „Creditinfo“ sertifikatas pažymi, kad AB „Problematika“ 5 metus turi aukštą kredito reitingą.

Mes notifikuota įstaiga!

AB „Problematika“ notifikuota sertifikavimo įstaiga, kurios identifikavimo numeris – 1567.

AB „Problematika“


Kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė, kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra, gaminių sertifikavimas, kelio oro sąlygų informacinės sistemos priežiūra, techninės, norminės dokumentacijos rengimas automobilių keliams tiesti, remontuoti ir prižiūrėti, bendroji projektų ir statinių ekspertizė, kita inžinerinė-technologinė veikla.

Bendrovės MISIJA
Kokybiškai atlikti statinio statybos techninę priežiūrą prižiūrimuose objektuose, užtikrinti bendrovėje atliekamų kelių statybinių medžiagų ir jų mišinių laboratorinių bandymų bei bandymų, atliekamų kelyje, kokybę, užtikrinti nepriekaištingą medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą, eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių diegimą ir priežiūrą, vykdyti automobilių kelių ir jų statinių projektų ekspertizes.
Bendrovės VIZIJA
Būti pripažinta lydere, profesionaliausia ir dinamiškiausia savo veiklos srityje bendrove Lietuvoje, kuriančia vertę akcininkams.
Pagrindinės STRATEGINĖS KRYPTYS
  • laboratorijos atliekamų bandymų paslaugų plėtra,
  • techninės priežiūros rinkos užimamos dalies išlaikymas, galimybių teikti techninės priežiūros paslaugas (pvz., branduolinės energetikos objektai, hidrotechnikos statiniai) plėtimas,
  • aktyvus dalyvavimas diegiant ir eksploatuojant naujas ir esamas informacines transporto sistemas,
  • sertifikavimo centro klientų, rinkos ir kompetencijos išlaikymas, veiklos išlaikymas už Lietuvos Respublikos ribų, akreditavimo srities pagal kompetenciją ribose plėtimas naujais produktais,
  • kompetencija, vykdant susisiekimo komunikacijų statinio projektų ekspertizes, aktyvus dalyvimas konkursuose.
Bendrovės suteikta PARAMA
Paramos gavėjų sąrašas 2015

Paramos gavėjų sąrašas 2016

Dėl paramos skyrimo 2017 m. bus sprendžiama akcininkui priėmus sprendimą dėl paramos rezervo suformavimo iš paskirstytinojo pelno.

 

Oficialus pripažinimas:

 

Pagrindiniai mūsų klientai:

 

Nuorodos:

AB “Problematika”
Granito g. 3, 02241 Vilnius
Įmonės kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Darbo laikas:
I-IV 7.30 – 16.15
V 7.30 – 15.00
  +370 5 2644785
  +370 5 2601984