AB "Problematika"
Galvės g. 2
LT 02241, Vilnius


Tel.: +370 5 2644785
Fax.: +370 5 2601984
El. pašt.: problematika@problematika.lt

Apie mus

AB "Problematika" 2011 04 01 pertvarkyta iš VĮ “Problematikos”, kuri kaip savarankiškas juridinis vienetas, darbinę veiklą pradėjo 1991 m., dar 1969 m. įkurtos Autokelių ir tiltų centrinės laboratorijos bazėje. Įmonės steigėja yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija.

Veiklos pradžioje įmonė veikė kaip kelių statybinių medžiagų bandymų laboratorija. 1998 metais Lietuvos Nacionalinis Akreditavimo Biuras ir Vokietijos Akreditacijos įstaiga (DAP) akreditavo laboratoriją pagal LST EN 45001. Vėliau įmonė sparčiai plėtėsi, pasiūlė naujas paslaugas, nes 1998 metais įsteigiamas statybinių medžiagų sertifikavimo centras, atidarytas įmonės laboratorijos Šiaulių skyrius, o 1999 metais įkuriama Kelio Oro Sąlygų Informacinės Sistemos priežiūros tarnyba, projektų ekspertų grupė. 2002 metais buvo įkurta kelių techninės priežiūros tarnyba, tais pačiais metais įmonės laboratorija buvo akredituota pagal naują LST EN ISO/IEC 17025 standartą, ženkliai išplėsta akreditavimo sritis. Įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001 reikalavimus.


Įmonė siekia apsirūpinti ir taikyti naujausią įrangą ir žinias. Aktyvios vadovybės ir kvalifikuoto personalo dėka, įmonė tapo šios srities rinkos lydere Lietuvoje. Įmonė dalyvavo ir dalyvauja įgyvendinant didžiausius projektus Lietuvos kelių tiesime. Didžiulė sukaupta patirtis, kvalifikacija, įvairios ir kokybiškos paslaugos - tai ką įmonė gali pasiūlyti savo klientams.

Įmonė yra asociacijų „Lietuvos keliai“ ir „Akredituotos statybinių medžiagų bandymų laboratorijos“ narė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos nominacijos „Sėkmingai dirbanti įmonė -2005“ laureatė.